خدمات

- نصب و راه اندازي انواع باسكول هاي جاده اي

- جابجايي باسكول هاي سنگين جاده اي

- تبديل باسكول هاي قديمي به باسكول هاي تمام الكترونيك

- انچام كليه خدمات باسكول هاي جاده اي

- سرويس و نگهداري ساليانه باسكول ها و سيستم هاي توزين جاده اي

- نصب و راه اندازي سيستم هاي توزين بچينگ بتن - آسفالت و كارخانجات توليد خوراك دام 

اجراي فونداسيون هاي مختلف باسكول