دام كش

باسكول هاي دام كش در ظرفيت هاي 1 و 2 تن و در ابعاد 100x80cm و 100x200cm ساخته ميشوند .