ارابه حمل وزنه استاندارد

يكي از توليدات شركت مهندسي فراسودقت طراحي و ساخت ارابه حمل وزنه استاندارد جهت آزمون باسكول هاي جاده اي ميباشد .   كه نيروي محركه آن هيدرو موتور بوده و ظرفيت حمل 10 تن وزنه استاندارد (20 عدد وزنه 500Kg) را دارد . طراحي مدرن و پيشرفته اين ارابه امكان چرخش درجا و حركت بروي سطوح با شيب 10 درصد را مقدور كرده و برق مصرفي آن تكفاز و حدود 10 كيلو وات ميباشد. تصاوير دستگاه را در زير ملاحظه ميكنيد. فاصله مركز تا مركز طولي و عرضي چرخ ها در اين ارابه 120cm ميباشد . كه از نظر تمركز بار روي گوشه هاي باسكول حين آزمون بسيار درست عمل ميكند.

                                                                   

در شكل زير تعداد 20 عدد وزنه 500 كيلوگرمي مكعب مستطيل استاندارد بر روي ارابه قرار گرفته است.