توزين جرثقيل

طراحي و ساخت سيستم هاي توزين جرثقيل بصورت ثابت و پرتابل در ظرفيت هاي مختلف مطابق با شرايط محيطي و كاربردي در شركت مهندسي فراسودقت انجام ميشود .

نصب سيستم توزين روي جرثقيل هاي سنگين بصورت DUBLE FRAME  براي اولين بار توسط اين شركت روي جرثقيل 160 تني سالن مذاب كارخانه فولاد اسفراين با موفقيت انجام شده و در حال بهره برداري ميباشد.