دانلود

Alpha09 Plus User Manual.pdf    دفترچه راهنماي نمايشگر +Alpha-09 

Alpha10 Plus User Manual.pdf    دفترچه راهنماي نمايشگر +Alpha-10 

Catalog.pdf   كاتالوگ كامل محصولات شركت مهندس فراسودقت

مشخصات Alpha-09

مشخصات Alpha-10