درخواست همكاري

< منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه این مجموعه است >
شرکت فراسودقت همواره بر این باور است که سرمایه اصلی هر سازمانی نیروی انسانی آن مجموعه است لذا جذب افراد متخصص مسئولیت پذیر با اخلاق حرفه ای و کاری سرلوحه کار ما میباشد لذا افرادی که علاقمند به همکاری بصورت تمام وقت با درآمد متناسب با فعالیت در محیطی پویا ،امن را دارند 
فرم زير را پر کرده تا در اولين زمان ممكن با شما تماس گرفته شود